Do nabycia atrakcyjny teren
inwestycyjny w Gminie Wołczyn

Informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2015 roku w drodze licytacji odbędzie się w Sądzie Rejonowym w Kluczborku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Wydziale I Cywilnym (sala nr 6) sprzedaż atrakcyjnego terenu inwestycyjnego o powierzchni 19,0182 ha
wraz z budynkami administracyjno – socjalnymi, budynkami produkcyjnymi, magazynami, stacją pomp, budynkami technicznymi i wiatami magazynowymi o łącznej powierzchni 19.563 m2 należącej do Opolskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego LINOPŁYT SA w Likwidacji.

Nieruchomość składa się z 8 działek gruntu w użytkowaniu wieczystym:
  • 7 działek przy ulicy Fabrycznej w Wołczynie (oznaczone na mapce nr 1 i 2),
  • 1 działka w okolicach ul. Leśnej w Wołczynie (oznaczona na mapce nr 3).
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 2 930 000,00 zł.

Cena wywołania (3/4 sumy oszacowania) wynosi:
2 197 500,00 zł
W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest na teren zabudowy wytwórczo – składowej.
Nieruchomość położona w pobliżu linii kolejowej relacji Kluczbork – Wrocław, posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej
i kanalizacyjnej. Na obszarze nieruchomości są drogi wewnętrzne o nawierzchni asfaltowo – betonowej. Prestiżu dodaje świetna lokalizacja terenu na obrzeżach miasta, z dobrym dojazdem drogą asfaltową. W pobliżu znajdują się zagospodarowane już tereny inwestycyjne oraz należące do Gminy Wołczyn tereny do zagospodarowania pod inwestycje.

Szczegóły licytacji dostępne na stronie internetowej Komornika Sądowego:

http://komornik-kluczbork.com.pl w zakładce Licytacje nieruchomości

7 działek przy ulicy Fabrycznej w Wołczynie
(oznaczone na mapce nr 1 i 2)Mapka Nr 1
(działki przy ul. Fabrycznej w Wołczynie)


Mapka Nr 2
(działki przy ul. Fabrycznej w Wołczynie)


Zdjęcie do mapki Nr 1
(działki przy ul. Fabrycznej w Wołczynie)

Zdjęcie do mapki Nr 1 i 2 (działki przty ul. Fabrycznej w Wołczynie - widok od centrum miasta)
1 działka w okolicach ul. Leśnej w Wołczynie
(oznaczona na mapce nr 3)


Mapka Nr  3
(działki w okolicach ul. Leśnej w Wołczynie)


Zdjęcie do mapki Nr 3
(działka w okolicach ul. Leśnej w Wołczynie)


Dalej